loading

Villkor för användning av webbplatsen

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om användarvillkoren som du kan använda vår hemsida Hyster, vare sig som en gäst eller en registrerad användare. Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du godkänner dessa användarvillkor och att du accepterar att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Information about us

Hyster is a site operated by Hyster-Yale Materials Handling Limited ("We"). We are registered in England and Wales under company number 02636775 and have our registered office and main trading address at:
Flagship House,
Reading Road North,
Fleet, Hampshire
GU51 4WD.

Åtkomst till vår webbsida

Tillgång till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den service vi erbjuder på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår sajt är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Från tid till annan, kan vi begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, till användare som har registrerat hos oss.

När du använder vår webbplats, måste du uppfylla villkoren i vår policy för godtagbar användning Hyster.

Om du väljer, eller du är försedd med en användar-ID, lösenord eller annan bit av information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell, och du får inte lämna ut det till någon tredje part. Vi har rätt att avaktivera användarID eller lösenord, som antingen valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om det i vår mening du har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om dessa termer, och att de uppfyller dem.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter i vår webbplats, och i det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och kan ladda ner utdrag, av någon sida (s) från vår webbplats för din personliga referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som läggs på vår sajt.

Du får inte ändra pappers-eller digitala kopior av material du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du måste inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljud-sekvenser eller grafik separat från den tillhörande texten.

Vår status (och att eventuella identifierade bidragsgivare) som författarna av material på vår sajt måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan en licens att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart upphöra och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort.

Pålitlighet av visad information

Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedd att utgöra råd i känsliga fall. Vi avsäger oss därför allt ansvar som följer av att någon förlitar sig på sådant material från vår webbplats, eller med någon som kan informeras om något av dess innehåll.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår hemsida regelbundet, och kan ändra innehållet när som helst. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Något av materialet på vår webbplats kan vara inaktuell vid varje given tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar

Det material som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier beträffande dess riktighet. I den utsträckning som lagen tillåter, vi, andra medlemmar av vår grupp av bolag och tredje parter anslutna till oss härmed uttryckligen utesluta:

  • Alla villkor, garantier och andra villkor som kan tolkas genom lag, sedvanerätt eller lagen om rättvisa.
  • Något ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda, eller resultaten av användandet av vår webbplats, alla webbplatser kopplade till den och alla material som publiceras på det, inklusive:
  • förlust av inkomst eller inkomster;
  • förlorade affärer;
  • förlorad vinst eller avtal;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av data;
  • förlust av goodwill;
  • bortkastad arbetstid eller kontortid, och

oavsett om de orsakats av en skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om förutsebara.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller vårt ansvar för bedrägligt beteende eller missvisande information om en grundläggande fråga, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Information om dig och dina besök på vår webbplats

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och garanterar att alla uppgifter du angett är korrekta.

Uppladdning av material på vår webbsida

När du använder en funktion som låter dig ladda upp material till vår webbplats, eller för att få kontakt med andra användare på vår webbplats, måste du följa de standarder för innehåll som anges i vår policy för godtagbar användning. Du garanterar att sådana bidrag uppfyller dessa normer, och ni gottgör oss för eventuella brott mot denna garanti.

Varje material du laddar upp på vår webbplats kommer att betraktas som icke-konfidentiell och utan äganderätt, och vi har rätt att använda, kopiera, distribuera och avslöja för tredje part sådant material för något ändamål. Vi har också rätten att avslöja din identitet till någon tredje part som hävdar att material som publiceras eller laddas upp av dig till vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter, eller deras rätt till privatliv.

Vi kommer inte att vara ansvarig eller skyldig till någon tredje part, för innehållet eller riktigheten i något material som publiceras av dig eller någon annan användare av vår sajt.

Vi har rätt att ta bort material eller inlägg du gör på vår webbplats om, enligt vår mening, inte sådant material inte uppfyller de standarder för innehåll som anges i vår policy för godtagbar användning.

Virus, dataintrång och andra brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till vår webbplats, där servern vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of service-attack.

Vi kommer att rapportera sådana brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår webbplats omedelbart upphöra.

Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår webbplats eller till din nedladdning av material upplagt på det, eller på någon webbplats som är kopplad till den.

Länka till vår sajt

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller dra nytta av det, men du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av sammanslutning , godkännande eller godkännande från vår sida där inga finns.

Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte utformas på någon annan plats, inte heller kan du skapa en länk till någon del av vår webbplats annat än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd till länkning utan föregående meddelande. Webbplatsen som du länkar måste följa i alla avseenden med innehåll normer som anges i vår policy för godtagbar användning.

Om du vill göra någon användning av material på vår webbplats än den som anges ovan, vänligen ta din förfrågan till infoeurope@hyster.com

Länkar från vår webbplats

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar tillhandahålls endast som information. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

Jurisdiktion och tillämplig lag

De engelska domstolarna ska ha icke-exklusiv jurisdiktion över alla krav som härrör från, eller med anknytning till, ett besök på vår webbplats men vi förbehåller oss rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat land.

Dessa användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras föremål eller bildning (inklusive utomobligatoriska tvister eller fordringar) skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales.

Varumärken

Den Hyster ®, Yale ® och UTILEV ®, figurer, logotyper och liknande märken, är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Hyster-Yale Material Handling Group, Inc. eller dess dotterbolag eller närstående, eller andra ägare av dessa varumärken. Alla rättigheter är förbehållna.

Variationer

Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att ändra den här sidan. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella förändringar vi gör, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden publicerats någon annanstans på vår sajt.

Funderingar

Om du har några frågor om material som visas på vår webbplats, kontakta infoeurope@hyster.com

Tack för att du besöker vår webbsida.