loading

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. och dess dotterbolag och filialer (”Hyster-Yale” eller ”vi” eller ”oss”) respekterar din sekretess. Detta sekretessmeddelande förklarar vem vi är, hur vi samlar in, delar med oss av och använder personlig information om dig och hur du kan använda dig av dina sekretessrättigheter. Detta sekretessmeddelande gäller endast personlig information som vi samlar in genom Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni®, Auramo®, Meyer® och investerarrelationers webbsidor, inkluderat denna (“webbplatsen”).

Om du har några frågor eller funderingar angående hur vi använder din personliga information är du välkommen att kontakta oss på den kontaktinformation som finns i slutet av detta sekretessmeddelande.

Varje Hyster-Yale dotterbolag ansvarar för användningen av personlig information de samlar in från dig. För information som gäller den särskilda datakontrollanten för din personliga information, se listan i slutet av detta sekretessmeddelande.

Snabblänkar
Vi rekommenderar att du läser hela detta sekretessmeddelande för att se till att du har all information. Men om du endast vill läsa en viss del av detta sekretessmeddelande kan du klicka på relevant länk nedan för att hoppa till det avsnittet.

Om Hyster-Yale
Insamling och användning av information
Delning av personlig information
Rättsliga grunder för bearbetning av personlig information (endast EES-besökare)
Cookies och liknande spårningsteknik
Säkerhet för personlig information
Internationell dataöverföring
Arkivering av data
Dataskyddsrättigheter
Uppdateringar av detta sekretessmeddelande
Så här kontaktar du oss
Enheter som ansvarar för bearbetning av personlig information

Om Hyster-Yale

Hyster-Yale är en ledande globalt integrerad designer, konstruktör, tillverkare och serviceleverantör av ett heltäckande utbud av lager- och lyfttruckar med elmotor eller förbränningsmotor samt eftermarknadsdelar som marknadsförs globalt huvudsakligen under märkesnamnen Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells® Bolzoni®, Auramo® och Meyer®. Hyster-Yales produkter sträcker sig från lagertruckar för smala gångar till den kraftfullaste lasthanteringsutrustningen.

Hyster-Yale Group, Inc. (”HYG”) är Hyster-Yales moderföretag, ett företag som är noterat på New York-börsen. För mer information om HYG, se avsnittet ”Om Hyster-Yale Group” på vår webbplats här.

Med huvudkontor i Cleveland, Ohio, har Hyster-Yale tillverkningsanläggningar, service- och produktutvecklingscenter på fem kontinenter och har 25 anläggningar över hela världen, däribland lyfttrucks- och komponenttillverkningsanläggningar.

Insamling och användning av personlig information

Den personliga information som vi samlar in om dig tillhör huvudsakligen följande kategorier:

 • Information som du lämnar frivilligt
  På vissa delar av vår webbsida kan du bli ombedd att lämna personlig information frivilligt: till exempel kan vi be dig lämna din kontaktinformation för att registrera ett konto hos oss, prenumerera på marknadsföringsmaterial från oss och/eller skicka frågor till oss. Den personliga information som du blir ombedd att lämna och orsakerna till att du blir ombedd att lämna den kommer att klargöras vid det ställe där vi ber dig lämna din personliga information.
 • Information som vi samlar in automatiskt
  När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information från din enhet. I vissa länder, däribland EES-området, kan denna information beaktas som personlig information under gällande dataskyddslagar.

  Specifikt kan informationen vi samlar in automatiskt omfatta din IP-adress, typ av enhet, unika enhetsinformationsnummer, typ av webbläsare, geografisk plats (t.ex. på lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Vi kan även samla in information om hur din enhet har samverkat med vår webbsida, till exempel vilka sidor som har besökts och vilka länkar som har klickats på. Om du registrerar dig för att använda någon av våra sidor genom att skapa ett användarkonto kan vi samla in information som identifierar din användning av vår webbplats: till exempel sidor som besökts och filer som har laddats ner.
  Genom att samla in denna information är det möjligt för oss att bättre förstå besökarna som kommer till vår webbplats, var de kommer från och vilket innehåll på webbplatsen de är intresserade av. Vi använder denna information för våra interna analytiska syften och för att förbättra kvaliteten och tillämpligheten för vår webbplats.

  En del av denna information kan samlas in med cookies och liknande spårningsteknik, beskrivs mer ingående under rubriken ”Cookies och liknande spårningsteknik” nedan.
 • Information som vi får från tredje parts källor
  Ibland kan vi få personlig information om dig från tredje parts källor (inkluderat databaser som Hoovers & BvD) men endast när vi har kontrollerat att dessa tredje part har ditt samtycke eller det på annat sätt är juridiskt tillåtet eller nödvändigt att avslöja din personliga information till oss.

  Typerna av information som vi kan samla in från tredje part inkluderar adress- och kontaktinformation och vi kan använda informationen vi får från dessa tredje parter för att upprätthålla och förbättra korrektheten hos de poster vi har om dig och, om det är tillåtet enligt lag, för att kontakta dig direkt.

Allmänt kommer vi att använda den personliga information vi samlar in från dig endast för de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, för de syften som vi förklarar för dig vid tidpunkten då vi samlar in din personliga information eller för ett legitimt affärsintresse. Vi kan även använda din personliga information för andra syften som inte är oförenliga med de syften vi har avslöjat för dig och där det är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar.

Delning av personlig information
Vi kan avslöja din personliga information till följande kategorier av mottagare:

 • till våra koncernföretag, tredje parts serviceleverantörer och partners som tillhandahåller databearbetningstjänster för oss (till exempel för att stödja leveransen av, tillhandahålla funktioner för eller hjälp att förbättra säkerheten på vår webbsida) eller som på annat sätt bearbetar personlig information för syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande eller som har meddelats till dig när vi samlar in din personliga information. Om du har några frågor eller funderingar om en serviceleverantör eller partner är du välkommen att kontakta oss med den kontaktinformation som finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” nedan.
 • till någon behörig juridiskt verkställande organ, tillsynsmyndighet, statlig myndighet, domstol eller annan tredje part som vi anser att avslöjandet är nödvändigt (i) enligt gällande lag eller bestämmelse, (ii) för att utöva, upprätta eller försvara våra juridiska rättigheter eller (iii) för att skydda dina eller någon annan persons väsentliga intressen;
 • till en potentiell köpare (och dess agenter eller rådgivare) i samband med ett föreslaget köp, sammanslagning eller inköp av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen att den endast får använda din personliga information för de syften som anges i detta sekretessmeddelande;
 • till någon annan person med ditt samtycke.

Rättsliga grunder för bearbetning av personlig information (endast EES-besökare)

Om du är från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet är våra rättsliga grunder för insamling av användning av personlig information som beskrivs ovan beroende av den personliga informationen och det specifika sammanhanget som vi samlar in den under.

Vi samlar dock normalt endast in personlig information från dig då:

 • vi har ditt samtycke att göra det;
 • vi behöver personlig information för att fullborda ett avtal med dig; eller
 • bearbetningen är i vårt legitima affärsintresse och åsidosätter inte dina dataskyddsintressen eller fundamentala rättigheter och friheter.

I vissa mycket begränsade fall kan vi även ha en juridisk skyldighet att samla in personlig information från dig eller kan på annat sätt behöva personlig information för att skydda dina eller någon annan persons vitala intressen.

Om vi ber dig lämna din personliga information för att uppfylla ett juridiskt krav eller för att sluta ett avtal med dig kommer vi att göra det klart vid den relevanta tidpunkten och ge dig råd om huruvida det är obligatoriskt att du lämnar din personliga information (samt de eventuella konsekvenserna om du inte tillhandahåller din personliga information).

På samma sätt, om vi samlar in och använder din personliga information med stöd av våra (eller tredje parts) legitima affärsintressen kommer vi att göra det klart för dig vad dessa legitima intressen innebär vid den relevanta tidpunkten.

Om du har några frågor om eller behöver mer information gällande den rättsliga grunden för att vi samlar in och använder din personliga information ska du kontakta oss med den kontaktinformation som finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” nedan.

Cookies och liknande spårningsteknik
Vi använder cookies och liknande spårningsteknik (gemensamt ”Cookies”) för att samla in och använda personlig information om dig, bland annat för intressebaserad reklam. För mer information om vilka typer av Cookies vi använder, varför och hur du kan kontrollera Cookies är du välkommen att läsa vår information om cookies på.

Säkerhet för personlig information
Vi använder lämplig teknisk och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlar in och bearbetar om dig. Åtgärderna vi använder har tagits fram för att ge en säkerhetsnivå som är skälig mot risken med att bearbeta din personliga information. Specifika åtgärder vi använder omfattar:

 1. Användning av https för den här webbplatsen;
 2. Åtkomstkontroller till våra system;
 3. Fysiska åtkomstkontroller till platser där vi bearbetar din personliga information;
 4. Personalpolicys, procedurer och utbildning av vår personal som hanterar personlig information;
 5. Prospektinformation som erhållits från leverantörer som följer GDPR-bestämmelserna;
 6. Webbplatskryptering.

Internationell dataöverföring

Din personliga information kan överföras till och bearbetas i andra länder än landet du bor i. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land.

Våra webbplatsservrar är placerade i USA och andra våra koncernföretag och tredje parts serviceleverantörer och partners arbetar över hela världen. Det innebär att när vi samlar in din personliga information kan den bearbetas i något av dessa länder.

Men, om det är tillämpligt, har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information förblir skyddad i enlighet med detta sekretessmeddelande. Ett exempel omfattar implementering av de EU-kommissionens standardavtalsklausuler (eller avtal som omfattar dem) för överföring av EU personlig information mellan våra koncernföretag.

Våra standardavtalsklausuler kan erhållas vid förfrågan. Vi har implementerat liknande vederbörliga skydd med våra tredje parts serviceleverantörer och partners och mer information kan erhållas vid förfrågan.

Arkivering av data

Vi arkiverar personal information som vi samlar in från dig där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att tillhandahålla en service du har begärt eller för att uppfylla juridiska, skatte- eller redovisningskrav).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att bearbeta din personliga information kommer vi antingen att radera den eller anonymisera den eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopior) kommer vi att lagra din personliga information och isolera den från framtida bearbetning tills det är möjligt att radera den.

Dataskyddsrättigheter

Du kan ha följande dataskyddsrättigheter:

 • Att få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller begära att din personliga information raderas. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss med den kontaktinformation som finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” nedan.
 • Om du är bosatt i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) kan du invända mot bearbetning av din personliga information, be oss att begränsa bearbetningen av din personliga information eller begära att din personliga information är portabel. Återigen kan du utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss med den kontaktinformation som finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” nedan.
 • Du har rätt att när som helst frånsäga dig marknadsföringsinformation som vi skickar till dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken ”avregistrera” eller ”avsluta prenumeration” i marknadsföringsmeddelandena vi skickar till dig med e-post. För att avstå från andra former av marknadsföring (till exempel med post eller telefonförsäljning) ber vi dig att kontakta oss på den kontaktinformation som finns under rubriken ”Så här kontaktar du oss” nedan.
 • Om vi har samlat in och bearbetat din personliga information med ditt samtycke kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du återkallar ditt samtycke påverkas inte lagligheten hos någon bearbetning vi har utfört innan ditt återkallande, inte heller påverkar det bearbetningen av din personliga information som utförts med stöd av andra lagenliga bearbetningsorsaker utöver samtycke.
 • För att klaga hos en tillämplig dataskyddsmyndighet angående vår insamling och användning av din personliga information. För mer information ska du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. (Kontaktinformation till dataskyddsmyndigheter i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (däribland USA och Canada) finns här.)

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från enskilda personer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Registrerade varumärken
Namnen, designerna, logotyperna och relaterade märken för Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera®, Bolzoni®, Auramo® och Meyer® är registrerade varumärken som tillhör Hyster-Yale eller dess dotterbolag eller filialer, eller andra ägare av sådana märken. Med ensamrätt.

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kan när som helst uppdatera detta sekretessmeddelande på grund av ändrade juridiska, tekniska eller affärsförhållanden. Om vi gör några betydande ändringar av detta sekretessmeddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att meddela dig. Besök vår webbplats för att visa vårt senaste sekretessmeddelande. Du kan se när sekretessmeddelandet senast uppdaterades genom att kontrollera datumet för ”senast uppdaterad” överst i detta sekretessmeddelande.

Reglerande översättning
Detta sekretessmeddelande beskriver hur vi hanterar personlig information som erhålls genom denna webbplats. Om det förekommer motsägelser mellan den engelskspråkiga versionen av detta sekretessmeddelande och översättningen av det till något annat språk (om tillämpligt) gäller det engelskspråkiga dokumentet.

Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor eller funderingar angående hur vi använder din personliga information är du välkommen att kontakta oss med följande information:

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Att: Legal Department
5875 Landerbrook Drive, Suite 300
Cleveland, Ohio 44124
Tfn: (440) 449-9600
privacypolicy@hyster-yale.com
https://www.hyster-yale.com/external-privacy-policy/

Enheter som ansvarar för bearbetning av personlig information

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Hyster-Yale Group, Inc.
Nuvera Fuel Cells, LLC.
Hyster-Yale Mexico, S.A. de C.V.
Hyster-Yale Canada ULC
HYG Telematics Solutions Limited United Kingdom
Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras Ltda
Hyster-Yale Lift Trucks India Private Limited
Hyster-Yale Australia Holding Pty Ltd
Hyster-Yale Nederland B.V.
Hyster Singapore Pte Ltd
Yale Materials Handling UK Ltd
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale Asia – Pacific Pty Ltd.
Shanghai Hyster Forklift Ltd.
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale UK Limited
Hyster-Yale France S.A.R.L.
Hyster-Yale UK Pension Co. Limited
Hyster-Yale Deutschland GmbH
G2A